Övrig information


Bokning

Fyll i en intresseanmälan som du hittar under respektive kurs i kursschemat.

När vi fått din intresseanmälan skickar vi detaljerad kurs- och betalningsinformation. Uppfyller du förkraven och accepterar kursvillkoren säkrar du din plats genom att betala anmälningsavgiften. Kursavgiften ska vara betald i sin helhet senast två veckor innan kursen påbörjas om inte annat överenskommits.

Alla bokningar är personliga. Du kan alltså inte överlåta din kursplats till någon annan utan vårt godkännande.


Avbokning

Kontakta oss via e-post eller telefon. Avbokning senare än fyra veckor före kursstart medför debitering på hela anmälningsavgiften.


Prisinformation

Samtliga kurspriser avser privatpersoner och är angivna inklusive moms (6%). Företag och organisationer (inkl. klubbar) har en högre momssats (25%) och får därmed betala ett högre pris än det som anges.

Vad är det som tillkommer utöver kurspriset?
Det varierar lite mellan olika kurser men generellt gäller att kurspriset avser teoretisk och praktisk dykträning samt tillhörande skrifliga och praktiska prov.

På våra rekreationskurser (Deep1) inkluderas kostnader för boende (helpension) och luftfyllning i kurspriset.

På övriga kurser och workshops tillkommer alltid kostnader för gas, transporter, båtutfärder och boende etc.

Anledningen till att kurslitteratur i vissa fall inte inkluderas i kursavgiften är att samma litteratur kan användas på flera kurser och det är då onödigt att betala flera gånger för samma sak.

Kostnad för certifikat ingår i kursavgiften. Extra certifikat medför en avgift, t.ex. NAUI Intro to tech certifikat efter godkänt resultat på SwedTech TDBS-kurs.

Du kan läsa mer om vad som ingår i kursbeskrivningen för resp. kurs (PDF-format).


Inackordering

Många av kurserna genomförs helt eller delvis i trakterna kring Lysekil och Gullmarn. För att spara såväl restid som miljön samarbetar vi med Team Paulsen som erbjuder helpension och gasfyllning ett stenkast från Gullmarsfjorden.

Genom att undvika resor och gasfyllning kan vi istället utnyttja tiden till teori och genomgångar i en naturskön och hemtrevlig miljö. På så sätt blir kurserna effektivare och elevernas sammanhållning bättre.

Kostnad för inackordering inkluderar luftfyllningar och tillkommer till kurspriset (gäller ej Deep1). Kostnad för syrgas och helium inkluderas inte och betalas av eleven direkt till Team Paulsen.


Förberedelser

Tänk på att i god tid förbereda dig så gott du kan genom att t.ex läsa kurslitteraturen och serva eller komplettera din utrustning.

Ju bättre förberedd du är desto mer kan du få ut av kursen. Tänk också på att kursdagarna kan vara långa. Planera därför inga andra aktiviteter under kursens gång.