Kursinformation
Doubles Workshop
Workshopen riktar sig till dig som från grunden vill lära dig dyka med dubbelpaket och på så sätt undvika de vanliga fallgroparna och misstagen.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 1.200,00 kr

Stage Workshop
Vi går igenom hantering av stageflaskor enligt de metoder och procedurer som används på de tekniska
kurserna. Workshopen är främst avsedd som förberedelse för SwedTech Diving Technical diver 1 för elever som gått GUE Fundamentals, men är också öppen för dykare som gått utbildning inom andra organisationer eller har andra mål med sin dykning.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 1.900,00 kr

Workshop i avvägning
Workshopen riktar sig till dig som vill förbättra din avvägning, behärska fler simtekniker, hitta ett bättre trim och mer stabilitet i vattnet. Genom att finslipa din avvägning ger du dig själv en förutsättning för att utvecklas i din dykning. Med kontroll över din avvägning sparar du gas, visar aktsamhet om den känsliga undervattensmiljön och blir säkrare och mer avspänd i vattnet. Dessutom blir dykningen roligare!
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 1.900,00 kr

NAUI Mixed Gas Blender
På denna kurs du lär dig att blanda andningsgaser såsom Nitrox och Trimix samt att syrgasanpassa din utrustning. Vi går också igenom vad man måste tänka på när man hanterar utrustning tillsammans med ren syrgas.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 2.300,00 kr

NAUI Deep Diver (+Nitrox)
En kurs för dig som vill lära dig mer om djupare sportdykning. Du får lära dig dykplanering, tekniker och procedurer från den tekniska dykningen anpassat för sportdykning med direktuppstigning.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 2.900,00 kr

NAUI Intro to Tech
En kurs för dig som vill prova på och kanske gå vidare inom teknisk dykning. Kursen passar också dykare som i allmänhet vill utöka sina kunskaper inom dykteori, dykskicklighet och utrustningskonfiguration och därigenom förbättra säkerheten och höja medvetandenivån.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 4.600,00 kr

SwedTech Diving EBS
Detta är kursen för dig som vill vidareutveckla din dykning och därigenom förbättra säkerheten, medvetandenivån och ditt självförtroende inom dykning.

Under kursen går vi igenom effektiv och strömlinjeformad utrustningskonfiguration för sportdykning och teknisk dykning. Vi övar simtekniker, avvägning, dykning i team, kommunikation, dykplanering och problemlösning etc.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 6.500,00 kr

NAUI Technical Diver
NAUI Technical Diver är en kombination av kurserna NAUI Technical Decompression Diver och NAUI Helitrox
Diver. Kursen ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser. Vi bygger här vidare på dina färdigheter och utvecklar dem vidare för djupare dykning och accelererad dekompression.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 7.900,00 kr

NAUI Trimix Diver
Djupare dykning öppnar inte bara fler möjligheter till oförglömliga upplevelser utan innebär också högre krav på planering, säkerhetstänkande och genomförande. NAUI Trimix Diver är en fortsättningskurs inom avancerad dykning där du får möjlighet att vidareutveckla och finslipa dina kunskaper.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 8.900,00 kr

SwedTech Diving Technical Diver
Technical Diver är första nivån på den tekniska dykutbildningsstegen inom SwedTech Diving. Kursen ger dig möjlighet att nå de dykmål som ligger utanför den vanliga sportdykningens gränser. Här kommer de färdigheter du lärde dig på den förberedande kursen, ITT/EBS, utvecklas och användas i verklighetsanpassade träningsscenarion.
Kursbeskrivning Schema Kurspris: 10.900,00 kr