Utrustning


© Anders Fredriksson Kraven på den utrustning som kan användas på kurserna varierar något. Av naturliga skäl ställer t.ex. utbildning inom avancerad/teknisk dykning högre krav på utrustning och likformighet inom teamet än traditionell sportdykning.

Generella utrustningskrav för kurser inom SwedTech Diving hittar du i utbildningsstandards.

Detaljerad information om utrustningskrav hittar du under kursinformation för respektive kurs.


Hyra av utrustning

Hos oss kan du hyra det mesta i utrustningsväg men vi hyr inte ut underställ och dräkter. Vi hyr heller inte ut "personlig" utrustning såsom mask, fenor och handskar.

Våra elever har 30% rabatt på utrustningshyran i samband med kurs eller workshop.

Utrustning Dag 1 Följande dagar Vecka
Komplett enkelpaket (12/232) 300 kr 200 kr 800 kr
Komplett dubbelpaket (2x12/232) 400 kr 300 kr 1 100 kr
Deko-/stagepaket (80cf + reg.) 200 kr 150 kr 600 kr
Enkelflaska (12/232) 150 kr 100 kr 400 kr
Dubbelpaket (2x12/232) 300 kr 150 kr 700 kr
Platta/Vinge (enkel eller dubbel) 150 kr 100 kr 400 kr
Regulator (enkelflaska, stage/deko) 150 kr 100 kr 400 kr
Regulator (dubbelpaket) 250 kr 150 kr 600 kr
Primärlampa (HID/LED) 200 kr 150 kr 600 kr
Backuplampa (LED) 60 kr 50 kr 200 kr
Spole + SMB 60 kr 50 kr 200 kr
Vikter (per v-vikt, buttweight eller bälte med max 6kg) 40 kr 30 kr 100 kr

Varför standardisera?

Det är ofta småsaker som skiljer ett bra dyk från ett utomordentligt bra dyk.

Genomtänkta lösningar som underlättar dykningen och bidrar till högre säkerhet är tillsammans med utbildning och träning en garant för lyckade dyk.

En homogen utrustning är grunden på vilken vi bygger vidare med noggranna procedurer och rutiner så att den ibland dyrbara tiden i vattnet kan ägnas åt upplevelser.

Att ”tänka själv” är inte detsamma som att uppfinna själv. Hjulet finns - låt oss använda det.