Utbildningsfilosofi


© Anders Fredriksson Det kan vara en fantastisk känsla att sväva fram i undervattensvärlden.

Oavsett om vi dyker grunt med lätt utrustning i tropisk miljö eller med stage- och dekoflaskor på stora djup i nordiska vatten befinner vi oss i ett främmande element. Det innebär att vi måste vara tränade för att hantera de situationer som kan uppstå.

Effektiv problemlösning kräver enkla och väl inövade rutiner som när de verkligen behövs hjälper oss tillbaka till ytan. I det avseendet är det ingen skillnad mellan sportdykning och avancerad/teknisk dykning. All dykning förtjänar att behandlas med respekt.


Mycket tid i vattnet

Eftersom det är i vattnet vi behöver vår förmåga att förebygga och hantera problem är det i vattnet vi måste vara för att träna upp vår kapacitet. Det kan vi inte göra på land, i klassrummet, eller på Internet.

© Anders Fredriksson Alla våra kurser har mer eller avsevärt mer tid i vattnet än vad som föreskrivs i standards för respektive kurs. All träning utgår från dina förutsättningar och din bekvämlighetsgräns. För att du som elev ska utvecklas till en trygg och kompetent dykare är det en självklarhet att all träning sker med neutral avvägning och ändamålsenlig utrustning.

Det är vår fasta övertygelse att man genom gedigna och stundtals krävande kurser uppnår ett bättre resultat i form av skickligare och tryggare dykare. Att det dessutom ökar säkerheten och blir mycket roligare för såväl instruktörer som elever är bonus.

Utbildningssystem

Det finns många olika utbildningsorganisationer på marknaden. Vissa fokuserar på traditionell sportdykning medan andra satsar på mer avancerad eller specialiserad dykning.

Vi har valt de organisationer vi anser vara bäst och har sedan utvecklat kurserna för att passa skandinavisk dykning.

Utbildningen innehåller mycket praktisk träning och fördjupad teori och är därför ofta lite längre än genomsnittet.

Vi utbildar och certifierar inom NAUI och SwedTech Diving.