Försäljningsvillkor, webshop


Allmänt

För att handla i vår webshop måste du vara 18 år gammal (myndig). Vi följer svensk lagstiftning (konsumentköplagen, distansavtalslagen, produkttjänstlagen etc.) i tillämpliga delar. Vi levererar endast varor inom Sverige.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i produktinformationen och förbehåller oss rätten till förändringar utan föregående avisering. Vi reserverar oss också för ev. slutförsäljning.


Beställning

För att en beställning ska vara giltig måste alla efterfrågade kunduppgifter vara korrekt ifyllda. Vid beställning skickar vårt system automatiskt ett kvitto på mottagen order till din e-postadress. När vi behandlat din order kommer en orderbekräftelse med fraktkostnad och beräknat leveransdatum att sändas till din e-postadress.


Avbeställning

Avbeställning kan göras till dess en vara levererats (skickats till kund). Eventuella kostnader som uppstått i samband med beställningen, t.ex. frakt till oss, ska betalas av kunden.


Betalning

Samtliga priser på webbplatsen anges i svenska kronor, inklusive moms. Vi tillämpar förskottsbetalning för både privat- och företagskunder. Levererans av varor sker efter att full betalning mottagits. Om betalning inte skett inom 10 dagar annulleras din order.

Privatkunder:
Orderbekräftelsen innehåller instruktioner för att förskottsbetala ordersumman. Betalning kan göras till bankgiro eller plusgiro. När vi mottagit din betalning skickas ett kvitto i PDF-format till din e-postadress.

Företagskunder:
I samband med orderbekräftelsen skickas en förskottsfaktura i PDF-format till angiven e-postadress.


Leverans

Orderbekräftelsen innehåller beräknad leveranstid för hela ordern, baserat på lagersaldo vid ordertillfället och att betalning sker inom 3 dagar. Vi dellevererar inga ordrar. Lagerförda varor levereras normalt 1-2 dagar från mottagen betalning. Leverans av varor sker med Postpaket till lokalt utlämningställe. Kostnader för frakt/porto betalas av kunden.

Vid leveransförsening beroende på t.ex. försenat gods från våra leverantörer skickar vi information via e-post med ny beräknad leveransdag. Vid större försening än 20 dagar har kunden rätt att kostnadsfritt häva avtalet och få full återbetalning. OBS! Gäller ej specialanpassade eller måttbeställda produkter eller försening beroende på faktorer utanför vår eller vår leverantörs kontroll. Vid försening större än 40 dagar har kunden rätt att kostnadsfritt häva avtalet och få full återbetalning oberoende av produkt eller orsak.

Eventuell fraktskada ska alltid anmälas till Posten (eller aktuell speditör) och oss snarast möjligt efter mottagandet, dock senast inom 7 dagar.

Försändelsen ligger vanligtvis 14 dagar på utlämningstället och returneras sedan till oss. Kostnader som uppstår till följd av returfrakt och eventuell ny frakt ska betalas av kunden innan ny leverans sker.


Garanti

Samtliga produkter levereras med den garantitid som tillverkaren erbjuder oss, normalt 1 år. Garantin omfattar endast fabrikationsfel. Garantitiden påverkas inte av eventuella reparationer eller omleveranser. Faktura/Kvitto gäller som garantibevis.

Förbrukningsvaror, batterier, litteratur och konfektion omfattas inte av garanti. Observera att garantin upphör att gälla om produkten modifieras. Garantin omfattar heller inte fel orsakade genom oaktsamhet, felaktig användning, olyckshändelse eller liknande.


Ångerrätt (endast privatperson)

Vid Internethandel har du som privatperson 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot en vara. En förutsättning för att ångerrätten ska gälla är att varan returneras i väsentligt oförändrat skick. Du får alltså öppna kartongen och undersöka/prova en vara utan att ångerrätten upphör.

Om du vill hävda din ångerrätt ska du kontakta oss via e-post  eller vårt kontaktformulär. Uppge dina kontaktuppgifter och vårt faktura-/kvittonummer så att köpet kan identifieras. Tänk också på att du själv bekostar returfrakten och dessutom ansvarar för varan under transporten tillbaka till oss. Förpacka därför varan väl. Vid godkänd retur återbetalar vi dig inom 14 dagar.

OBS! Ångerrätten omfattar inte kundanpassade, t.ex. ombyggda eller måttbeställda, produkter.


Bytesrätt (endast privatperson)

Vi tillämpar inte generell bytesrätt. Vill du byta en vara som omfattas av ångerrätt gör vi istället återköp och du får tillbaka dina pengar och kan beställa den vara du vill ha. Enklare byten såsom storlek/färg på kläder kan göras utan återköp.

Om du vill byta en vara ska du kontakta oss via e-post  eller vårt kontaktformulär. Uppge dina kontaktuppgifter och vårt faktura-/kvittonummer så att köpet kan identifieras. Vi kontaktar dig sedan via e-post eller telefon för att hitta den smidigaste lösningen.


Reklamation (endast privatperson)

Om du upptäcker ett fel på en produkt vi levererat har du rätt att reklamera produkten. Reklamation ska göras inom skälig tid, två månader, från det att felet upptäckts och senast tre år från inköpstillfället.

Vid reklamation ska du uppge felets art, när varan är inköpt och till vilket pris. Enklaste sättet att reklamera en vara är via e-post eller vårt kontaktformulär. Om du sparar kvitto/faktura underlättas identifiering av köpet och hanteringen av din reklamation kan gå lite snabbare.

OBS! Skicka inte tillbaka en vara till oss innan vi identifierat köpet och godkänt att varan skickas tillbaka. Kom också ihåg att rengöra och förpacka produkten väl. Efter ankomst till oss undersöker vi produkten och godkänner eller underkänner reklamationen. Vid godkänd reklamation repararerar vi eller ersätter dig med en likvärdig produkt. Kan vi inte reparera eller ersätta produken går köpet tillbaka.


Återbetalning

Återbetalning görs till plusgiro, bankgiro eller konto i Svensk bank.