NAUI uppdaterar sitt utbud av tekniska kurser

2014-01-01

NAUI gör förändringar i sitt kursprogram för tekniska kurser vilket innebär både tillskott av nya kurser och att några gamla kurser tas bort.

De gamla kurserna Technical Nitrox och Decompression Techniques ersätts av kursen Technical Decompression Diver. Som namnet antyder omfattar denna nya kurs dykning med dekompressionsgas.

Precis som tidigare kan man kombinera kurser med varandra och genom att kombinera Technical Decompression med Helitrox får man en bra kombination för nivån "Technical Diver", maxdjup 46m, trimix som andningsgas och accelererad dekompression med EAN50 eller syrgas.

Kursen Heliair tas bort ur kursprogrammet utan att ersätts av någon ny kurs. Det innebär att det inte längre finns något steg mellan Helitrox och Trimix.

Vidare byter kursen Trimix 1 namn till Trimix och Trimix 2 ersätts av kursen Extreme Exposure Diver.

Med dessa förändringar har NAUI fått en enklare, och i vårt tycke bättre, kursstege. Vi är uppdaterade och kan därmed köra samtliga kurser utom Extreme Exposure Diver.


« Tillbaka